மூடு

தேசிய நெடுஞ்சாலை

திண்டுக்கல் – தேனி – குமுளி தேசிய நெடுஞ்சாலை 45 விரிவாக்கம் மற்றும் 220 அமைக்கும்பணி

நில எடுப்பு விபரம்

 • திட்டப்பணியின் மொத்த நீளம் — 91.610 கிலோமீட்டா்
 • நில எடுப்பிற்கு உட்பட்டுள்ள கிராமங்கள் — 28 கிராமங்கள்
 • கொடையாணை பிறப்பிக்கப்பட்டவை — 28 கிராமங்கள்
 • தனியார் நிலம் ஆா்ஜிதம் — 281.97.5 ஹெக்டோ்
 • நில ஆா்ஜிதத்திற்கு உட்பட்ட அரசு நிலம் — 199.08.3 ஹெக்டோ்
 • தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டவை — 281.97.5 ஹெக்டோ்

நில ஆா்ஜிதத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களின் பெயா்

நில ஆா்ஜிதத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களின் பெயா்
வ. எண் கிராமத்தின் பெயா்
1 கெங்குவார்பட்டி
2 தேவதானப்பட்டி
3 சில்வார்பட்டி
4 எ.காமாட்சிபுரம்
5 டி.வாடிப்பட்டி
6 எண்டபுளி
7 மேல்மங்கலம்
8 தாமரைக்குளம் 1 பிட்
9 தாமரைக்குளம் 2 பிட்
10 வடவீரநாயக்கன்பட்டி
11 ஊஞ்சாம்பட்டி
12 அல்லிநகரம்
13 புதிப்புரம்
14 உப்புக்கோட்டை
15 வீரபாண்டி
16 உப்பார்பட்டி
17 கோட்டூா்
18 சீலையம்பட்டி
19 சின்னமனூா்
20 கருங்காட்டான்குளம்
21 உத்தமபாளையம்
22 அனுமந்தன்பட்டி
23 க.புதுப்பட்டி
24 கம்பம்
25 உத்தமபுரம்
26 மேலக்கூடலூா் (வடக்கு)
27 மேலக்கூடலூா் (தெற்கு)
28 கீழக்கூடலூா் (மேற்கு)
இழப்பீட்டுத்தொகை விபரம்
 • கொடையாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட தொகை — ரூ.91.69 கோடி
 • நிலஉரிமையாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தொகை — ரூ.74.29 கோடி
 • நிலஉரிமையாளா்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டிய தொகை — ரூ.17.40 கோடி
பட்டாதாரா் பெயரை தேசிய நெடுஞ்சாலை என கிராம வட்ட கணக்குகளில்/ கணினியில் (“தமிழ் நிலம் போர்டெல்”) மாற்றம் செய்தல்
 • கிராம வட்ட கணக்குகளில் / கணினியில் முழுமையாக தேசிய நெடுஞ்சாலை என மாற்றம் செய்யப்பட்டவை — 5 கிராமங்கள்
 • கிராம வட்ட கணக்குகளில் / கணினியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை என மாற்றம் செய்யப்பட்டு பிழைதிருத்தம் உள்ளவை — 20 கிராமங்கள்
 • நகரளவை கணக்குகளில் / கணினியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை என மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டியவை — 3 கிராமங்கள்
நிலம் கையக நடுவா் / தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அவா்களிடம் கூடுதல் இழப்பீடு வழங்கக்கோரி நில உரிமையாளா்களால் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ள மேல்முறையீட்டு மனுக்கள்
 • 31.08.2018 வரை பெறப்பட்டுள்ள மொத்த மனுக்கள் — 473 மனுக்கள்
 • இறுதி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டவை — 400 மனுக்கள்
 • இறுதி ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டியவை — 73 மனுக்கள்

நிலம் கையக நடுவா் / தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அவா்களின் ஆணையினை எதிர்த்து நில உரிமையாளா்களால் தேனி மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் விபரம்

 • 2015-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்குகள் — 89
 • 2016-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்குகள் — 55
 • 2017-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்குகள் — 85
 • 01.01.2018 முதல் 31.08.2018 வரை தொடரப்பட்ட வழக்குகள் — 62
 • மொத்தம் — 291
 • நீதிமன்ற தீா்ப்பு வழங்கப்பட்டவை — 53
 • நீதிமன்ற தீா்ப்பின்படி நிலஉரிமையாளருக்கு — 1 வழக்கு
 • இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது (ரூ.51,48,475/-)