மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிப்பான்:
Deputy CM Inspection

அரசு கால்நடை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமையப்படவுள்ள தற்காலிக மற்றும் புதிய இடங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.04.08.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2020

அரசு கால்நடை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமையப்படவுள்ள தற்காலிக மற்றும் புதிய இடங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்(PDF 39KB)

மேலும் பல
Deputy CM Meeting

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.04.08.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/08/2020

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது(PDF 39KB)

மேலும் பல
Collector inspection

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.30.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2020

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். (PDF 51KB)

மேலும் பல
Collector Inspection

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெரியகுளம் நகராட்சிப் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 28.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/07/2020

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெரியகுளம் நகராட்சிப் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.(PDF 51KB)

மேலும் பல
Collector Inspection

தேனி நகராட்சிப் பகுதியில் போக்குவரத்து சீரமைப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 27.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/07/2020

தேனி நகராட்சிப் பகுதியில் போக்குவரத்து சீரமைப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.(PDF 51KB)

மேலும் பல
collector meeting

தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்றினை கட்டுப்படுத்திடும் வகையில் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. 25.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/07/2020

தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்றினை கட்டுப்படுத்திடும் வகையில் ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 53KB)

மேலும் பல
Collector inspection

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெரியகுளம் பகுதியில் கொரோனா நல மையம் ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 21.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/07/2020

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெரியகுளம் பகுதியில் கொரோனா நல மையம் ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 39KB)

மேலும் பல
Deputy CM Inspection

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்க்கொண்டார். 20.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/07/2020

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்க்கொண்டார் (PDF 34KB)

மேலும் பல
Deputy CM Review meeting

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. 18.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2020

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 35KB)

மேலும் பல
Collector inspection

தொற்றா நோய்களுக்கான நடைபெற்றுவரும் சிறப்பு நல்வாழ்வு மருத்துவ முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 14.07.20

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2020

தொற்றா நோய்களுக்கான நடைபெற்றுவரும் சிறப்பு நல்வாழ்வு மருத்துவ முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 37KB)

மேலும் பல