மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  1. நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  3. நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  4. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

மாவட்ட நிலஅளவை அலுவலகம் தேனி

மாவட்ட நிலஅளவை அலுவலகம் தேனி
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட நிலஅளவை அலுவலகம் தேனி | மாநகரம் : Theni | அஞ்சல் குறியீட்டு : 625531
தொலைபேசி : 04546-262112 | மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in